Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

АНТОЛОГИЈА НАРОДНЕ ПОЕЗИЈЕ, Јаша Продановић

Пред читаоцима се овога пута налази Антологија народне поезије коју је приредио Јаша Продановић. Народна књижевност важан је елемент културног наслеђа, а српска народна књижевност и те како има шта да понуди заинтересованим читаоцима. Сама чињеница да је реч о антологији на неки начин гарантује да ће се у њој наћи само оно квалитетно и пробрано. Како је то говорио наш велики књижевни критичар Богдан Поповић у предговору својој Антологији новије српске лирике, антологије представљају „збирку цвећа” књижевности неке епохе или правца, у њима је одабрано оно најквалитетније како читалац не би морао да се мучи да пронађе добру песму и како му оне осредње не би квариле утисак након прочитаних квалитетних дела.

У Антологији народне поезије Јаше Продановића све одабране песме су подељене у две велике целине – женске и мушке песме. Ово је Вукова подела, коју и Јаша Продановић прихвата, објашњавајући у предговору њену суштину – критеријум је разлика у садржају, али и облику и начинима певања у овим песмама. Тзв. женске песме су лирске, тј. оне у којима доминирају осећања, које су краће и са више дескриптивних делова, док су мушке песме оне у којима преовлађује наративност, у којима се појављује већи број догађаја и ликова. У оквиру ових двеју највећих група песме се даље деле према садржинском нивоу, па тако међу женским имамо следеће подврсте: обредне, љубавне, породичне, побожне и моралне песме, песме о раду, шаљиве песме. Епске песме (мушке, јуначке) подељене су по сличном принципу на „верске и неисторијске песме” и историјске. У другој групи, која је бројно доминантнија, песме су о кнезу Лазару и косовске, затим песме о Марку Краљевићу, група песама коју је Јаша Продановић назвао „Бранковићи и њихово доба”, затим „Црнојевићи”, „Хајдуци”, „Ускоци”, „Из Херцеговине и Црне Горе” и „Први и други устанак”. Дакле, оно што се може закључити из побројаних наслова поглавља и потпоглавља из ове књиге јесте да се аутор Јаша Продановић придржава основне поделе Вука Караџића на мушке и женске песме, а да је код осталих подела користио некада већ устаљене и нама данас добро познате поделе, а некада је формирао и давао назив одређеним групама по сопственом нахођењу. Иако је критеријум претежно садржински (по главним јунацима који су опевани или пак по догађајима који су у тим песмама најважнији), некада ипак бира критеријум порекла (нпр. „Из Херцеговине и Црне Горе”). Подела епских песама на историјске и неисторијске и данас је позната и актуелна, неисторијске су све оне које нису везане за неке конкретне догађаје из наше прошлости, док историјске ипак јесу. Ипак, даља подела историјских песама у неким сегментима одговара познатој подели на циклусе или кругове (при којој је критеријум искључиво тематски), али ипак не у потпуности. Тако нпр. имамо групу песама посвећену Марку Краљевићу, песме о хајдуцима, ускоцима, што би одговарало већ познатим тематским круговима, али имамо и групе песама о Бранковићима или посебно издвојене песме о Немањићима и Мрњавчевићима, што није случај у подели на тематске циклусе. Песме које се тичу Косовског боја назване су у Антологији народне поезије „Кнез Лазар и косовске песме”, дакле, Јаша Продановић посебно издваја једну од кључних личности у тим песмама, а то је кнез Лазар.

Антологија народне поезије Јаше Продановића садржи велики број песама које су сигурно добро познате сваком читаоцу који је иначе љубитељ наше народне поезије, у оквиру свих већ наведених и описаних група песама. Тако читалац ове књиге може читати нпр. незаборавну народну баладу Хасанагиницу, може уживати у ремек-делима попут песама Диоба Јакшића, Бановић Страхиња, Смрт Мајке Југовића, Косовка Девојка и многих других. Ипак, Антологија народне поезије је прави избор и за оне који би желели да пронађу и неку мање познату народну песму и тиме прошире своје знање и читалачко искуство. Такав читалац ће овде пронаћи јунаке као што су Мали Маријан, Виде Даничић, краљ Мирчета, Поповић Стојан, али и многе друге.

Подсећамо да се у оквиру едиције Отргнуто од заборава налазе и друге књиге наше најлепше поезије, међу којима су: Антологија дубровачке лирике Милана Решетара, Антологија новије српске лирике Богдана Поповића, Тренуци и расположења Данице Марковић, Пригодна поезија Јована Јовановића Змаја. Сви наслови доступни су на сајту Порталибриса и могућа је онлајн куповина.

Књигу Антологија народне поезије можете купити ОВДЕ, а сва дела Јаше Продановића која је Порталибрис објавио погледајте ОВДЕ.

Оставите ваш коментар

0
    0
    Ваша корпа
    Ваша корпа је празнаВратите се у продавницу