Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Да ли знате ко је Растко Петровић

Растко Петровић (1898–1949)

Растко Петровић један је од најзначајнијих српских писаца 20. века, а његов књижевни опус чини саму основу модерних идеја и обликотворних тенденција. Огледао се у великом броју различитих књижевних врста и значајно је допринео развоју српског романа, приче, лирске песме, поеме, путописа, драме, есеја.

Растко Петровић рођен је 3. марта 1898. године у Београду, у цењеној породици Димитрија Петровића, историчара, и Милеве Зорић, учитељице. Породица је имала деветоро деце, седам девојчица и два дечака, а Растко је био најмлађи. Међутим, његово име није и једино из ове породице које је значајно за српску уметност. Надежда Петровић (1873–1915) била је најзначајнија сликарка српског импресионизма, а Милица Мишковић (1876 –1967) прослављена српска песникиња. После смрти мајке бригу о малом Растку преузимају сестре, у првом реду сестра Зора, са којом ће касније прећи преко Албаније и доћи у Француску.

Први и Други балкански, па потом и Први светски рат утицаће на редован ток школовања у Србији. Растко Петровић основну школу уписује 1905. године и до 1914. завршава и ниже разреде гимназије. Године 1915. умиру његова сестра Надежда у Ваљеву и сестра Драга на студијама медицине у Немачкој, а брат Владимир гине у Васјату у Албанији. Растко ће 1915. са војском и народом прећи преко Албаније. О овом периоду писаће у тексту Општи подаци и живот песника: Бежао је кроз Албанију, где је јео хлеб од буђи и где се грејао уз туђе плећи и гледао лица која је јуче поштовао како се гадно свађају о мало места крај ватре. Сви закони социјални овде су били раскинути… То је био повратак племенским пећинским уредбама човека. Он се толико пута тада грозио и увек је хтео да живи. Тек тада почео је да пише песме, и да му се свака реч коју изговори учини страховито скупоценом. Током повлачења упознаје се са српским песником Милутином Бојићем, са којим проводи доста времена.

Године 1916. Растко Петровић наставља школовање у Француској, у Ници уписује гимназију. Тамо се упознаје са Душаном Матићем, српским надреалистичким песником. У Паризу ће као стипендиста француске владе уписати Правни факултет, али ће у исто време студирати и књижевност и историју уметности. У овом периоду упознаје најзначајније модерне песнике и сликаре, стране и домаће – Пола Елијара, Бретона, Жида, Црњанског, Пабла Пикаса, Мила Милуновића, Сретена Стојановића, Саву Шумановића.

По завршетку студија, 1922. године, Растко Петровић се враћа у Београд. Одлази на путовање по Србији, Далмацији, Македонији, Црној Гори и објављује песме, путописе, есеје, приказе сликарских изложби. Крајем 1924. године запошљава се у Министарству иностраних дела. Доцније, 1926, постављен је за дипломатског службеника у Риму, писара у Краљевском посланству у Ватикану. Тада се и упознао са српским песником Миланом Ракићем, тадашњим послаником Краљевине СХС у Риму, и његовом супругом Милицом, са којима остварује присно пријатељство. У овом периоду пропутоваће Италију, Шпанију, Турску, Француску. Крајем 1928. полази на велико путовање по Африци. 1930. враћа се у Београд, где наставља службу у Министарству иностраних послова, али наставља и да путује у Париз, Лондон, Венецију, Келн и бројне друге европске градове.

Године 1935. Растко Петровић одлази у Сједињене Америчке Државе, где је постављен најпре за вицеконзула у Чикагу, а потом, 1836, и за секретара посланства у Вашингтону. Путује по Америци, Канади, Мексику и Куби. Други светски рат провео је у Америци, а 1945. изражава жељу да се врати у домовину, али не добија охрабрење и подршку за повратак, те живи животом емигранта, углавном од помоћи пријатеља.

Растко Петровић умро је изненада, од тромбозе срца, 15. августа 1949. године у Вашингтону, где је и сахрањен уз православни црквени обред. Његови посмртни остаци пренети су 1986. године на Ново гробље у Београду.

Књижевни рад Растка Петровића

Књижевни опус овог српског књижевника својом обимношћу и разноврсношћу представља готово јединствен случај у српској књижевности. Не само што се Растко Петровић опробао у веома великом броју књижевних врста (писао је и прозу, и поезију, и драму – лирске песме, поеме, приповетке, романе, путописе, есеје) већ је у оквиру једног књижевног дела употребљавао најразличитије жанрове и стилове. У његовим песмама уочавају се прозни елементи, у прози су чести стихови, у уметничку прозу уносио је нефикционалну грађу: документа, цитате и делове других књижевних дела. Дела Растка Петровића увек превазилазе једноставније жанровске одреднице, па их и није лако класификовати.

Растко Петровић био је један од најобразованијих и најдаровитијих писаца своје генерације. Одлично је познавао не само српску, првенствено народну, и светску књижевност, него, што је за разумевање његовог дела још важније, модерне тенденције европске уметности, тако да је његово стваралаштво актуелно и релевантно и у ширим, не само националним оквирима. Одлике европских авангардних текстова првих деценија XX века остварене су и Петровићевом стваралаштву. На плану форме то је свакако разбијена и фрагментарна структура, употреба различитих жанрова и стилова, асоцијативно повезивање делова текста, флексибилност просторног и временског кретања. Међутим, оно што одликује Петровићево дело није само формална, структурна, композициона иновативност, већ и садржинска. Уносећи у српску књижевност нове теме, ново поимање живота и света аутентично за период између два рата, ново схватање функције уметности, Растко Петровић нам се јавља као један од најоригиналнијих српских писаца. Заправо, хетерогеност књижевног опуса Растка Петровића и долази као последица његовог непрестаног трагања за новим изражајним могућностима језика.

Растко Петровић се одушевљавао старијим, изворним облицима уметничког и духовног израза, а њих је проналазио како у нашој народној књижевности тако и у примитивном стваралаштву афричких и америчких домородаца. У своја дела уносиће разнолике жанрове усмене традиције: обредне песме, разбрајалице, бајалице, легенде, предања. Ова врста песништва настала је на веровању да се природне и натприродне силе могу савладати магијом речи. Чини се да је управо веровање у неограничене могућности језика оно што је Растка Петровића највише занимало.

Растко Петровић је своју прву песму објавио у Крфском забавнику 1917. године, а од 1920. године, дружећи се у Паризу са најзначајнијим тадашњим песницима и уметницима, почиње значајније да се бави књижевношћу. Пише и објављује песме, приповетке и приказе сликарских изложби. У овом периоду настаје и његов први роман Бурлеска Господина Перуна Бога Грома, који ће објавити 1921. у Београду, у оквиру библиотеке Албатрос. Већ својом првом књигом Петровић ће изазвати дискусију и направити јаз између владајуће, званичне критике и младих, модерних писаца. Бурлеска није прихваћена од стране шире читалачке публике и традиционалне критике, али зато Иво Андрић, Милош Црњански, Станислав Винавер, Исидора Секулић у њој одмах видели израз авангардних тенденција и струјања. Роман је изграђен на преплитању различитих стилова и жанрова, прозе и поезије, фикције и докумената, тако да се у критици он најчешће описује као енциклопедијска творевина. Реч је заправо о тежњи да се у оквиру једног дела обухвати све што је икада изговорено или написано. Бурлеска у своја четири дела обухвата, прво, веома велики временски распон, од паганског од савременог доба, а, потом, и најразноврсније теме, па се ту приповеда о Старим Словенима и њиховим боговима, хришћанском паклу, прасловенском јунаку Небору Деволцу и његовим потомцима.

Када се вратио из Париза у Београд, 1922. године, Петровић објављује збирку песама под називом Откровење. Основне одлике поезије Растка Петровића – фрагментарност, расплинутост, тежња за онеобичавањем, замућеност значења – довеле су до тога да ова књига буде лоше оцењена и слабо читана. Велика тема читавог Петровићевог стваралаштва је телесност. Субјекат је обузет оним што се дешава у његовом телу, физиолошким процесима и реакцијама. Биолошки аспект човековог постојања, оно телесно, чулно, нагонско, поставља се изнад психолошког и духовног. Тајна рођења чини тематски стожер не само Расткове поезије него и читавог његовог књижевног дела. У пренаталном стању је садржана истина, откровење до кога песник жели да допре. То је стање које се препознаје као оно у коме је човек ослобођен патње и бола, па песник више не жели да открије тајну смрти, већ тајну рођења.

Године 1927. Растко Петровић објављује свој други роман, Са силама немерљивим. Тематски овај роман стоји у блиској вези са романом Дан шести, представљајући заправо његов увод или први део. Главни јунак Дана шестог, Стеван Папа-Катић, син је главног јунака Са силама немерљивим, Ирца. И остали кључни ликови овог романа, Марица, Ирчев пријатељ Стеван, стари Папа-Катић, имаће своју улогу у Дану шестом. Овај роман доноси промишљања о сврховитости живљења, о могућностима човековог остварења. У њему се дешавају ствари које су предодређене, јунаци не одлучују о својој судбини и не могу да је промене, јер на њих делују силе немерљиве.

Петровић је волео да путује, да истражује непознате пределе, упознаје стране земље и људе, њихове културе. Чини се да за њега живети значи путовати, а стварати непрестано истраживати. Стална промена средине, пејзажа, доживљаја његова је животна потреба и велика инспирација, па се тема путовања и пута појављује као основна читавог његовог књижевног стваралаштва. Петровићево занимање за ваневропске културе, примитивне, односно аутентичне облике живљења, мишљења и стварања одвешће га и у дивљине Африке. Своје доживљаје са овог путовања описаће у путопису Африка (1931). У време када Растко одлази у Африку, то је потпуно непозната, неистражена и веома опасна земља. То путовање је ризик без премца, опасности вребају на све стране – писац се сусреће са дивљим зверима, људождерима, ризикује да се разболи од маларије и губе или отрује лошом водом и храном.

Африка није и једини путопис који је Растко Петровић написао. По различитим часописима он је оставио велики број описа својих путовања по Македонији, Далмацији, Србији, Шпанији, Турској, Либији и Италији. Издавачка кућа Порталибрис сабрала је све ове Петровићеве путничке записе у једну књигу – Путописи. Поред интимног путничког искуства Путописи доносе и занимљиве приче о људима, обичајима, местима и пределима, културним споменицима и уметничким делима. Сам наративни тон и доживљај аутора кроз ова места је променљив и варира од дубоко емоционалног и патриотског, преко шаљивог, понегде ироничног до посве критичког.

Људи говоре (1931) трећи је роман Растка Петровића. За разлику од претходних Петровићевих књига овај кратки роман брзо је нашао своју публику и до данас остаје најчитаније и најомиљеније његово дело. Иако изузетно сложене структуре, прави авангардни и аутопоетички експеримент, оно је веома читљиво, што му је, уосталом, и обезбедило бројну читалачку публику. Роман је заснован на енциклопедичности, том основном Петровићевом књижевном моделу и стваралачком идеалу. Ту тежњу он ће сам овако изложити: Чути као далеки и блиски шум, као брујање, све оно што говоре, што су говорили и што ће говорити људи свих времена и човечанства, моћи прочитати све што су записале људске руке (есеј Мисао, 1931). Људи говоре су састављени од дијалога и кратких реплика и заправо представљају енциклопедију говорних жанрова.

Људи говоре се може одредити и као путопис, тај омиљени Петровићев жанр. То је прича коју прича путник о становницима једног малог острва, које посећује у два наврата. У самој основи роман скоро неприметно у лику младог рибара Пипа доноси дубоку трагику и осујећеност људског постојања. Роман се завршава рођењем детета, што је још једна од основних Петровићевих тематских преокупација.

Дан шести је последње дело Растка Петровића, настало током тридесетих година XX века у Америци, а објављено тек 1961. Наиме, Геца Кон одбио је да штампа ово дело због његовог суморног представљања повлачења преко Албаније. Роман се композиционо састоји из два дела: први прати пут седамнаестогодишњег Стевана Папа-Катића преко Албаније, док говори о његовом животу двадесет година касније у Америци. Имајући у виду да роман Са силама немерљивим говори о догађајима пре Стевановог рођења, често се о ова два романа говори као о својеврсној трилогији. Један од најбољих српских романа о Првом српском рату наратолошки и композиционо веома је сложен. Пратећи велики број ликова, њихове судбине током рата и албанске голготе, приближавајући перспективу приповедача перспективи ликова, дефабуларизацијом и фрагментарношћу структуре, са једне, и њеним асоцијативним повезивањем, са друге стране, Растко Петровић ствара модерно дело које има централно место у историјском развоју српског романа.

Књижевни допринос Растка Петровића свакако се не исцрпљује до сада поменутим његовим делима. Током свог живота Петровић ће сарађивати са великим бројем домаћих и страних часописа, пишући есеје најразноврснијих садржина – ликовне критике и приказе сликарских изложби, културне и историјске расправе, аутопоетичке текстове. Током 1924. године сарађиваће у надреалистичком часопису Сведочанства, написавши неке од својих најбољих и најпознатијих есеја: Младићство народног генија, Речи и сила развића, Општи подаци и живот песника. Издавачка кућа Порталибрис прикупила је есеје Растка Петровића у књизи Есеји и чланци.

 

Подсећамо да су у оквиру едиције Отргнуто од заборава издавачке куће Порталибрис реиздати и други мање познати аутори као што су: Стјепан Митров Љубиша (Причања Вука Дојчевића), Коста Абрашевић (Свет је наша отаџбина), Сибе Миличић (Жена и човек), Гаврил Стефановић Венцловић (Изабрана дела).

Сви наслови доступни су на сајту Порталибриса и могућа је онлине куповина књига.

Оставите ваш коментар

Купон не важи за књиге које су већ на специјалним акцијама
Your subscription could not be saved. Please try again.
Успешно сте се пријавили.
0
    0
    Ваша корпа
    Ваша корпа је празнаВратите се у продавницу