Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Стојанке, бела Врањанке и друге приповетке: Станковић између реализма и модерне

Збирка под називом Стојанке, бела Врањанке и друге приповетке Борисава Станковића специфична је из више разлога. У њу су ушле приповетке које је писац објављивао у различитим часописима, али које касније није уврстио ни у једну своју збирку. Управо због тога оне чине онај мање познат и мање проучаван део опуса овог великог српског књижевника. Са друге стране приповетке које су ушле у овај избор написане су у периоду од готово тридесет година (од Тајних болова и Гугутке написаних 1898. године па до Мојих земљака из 1924), па је на њима могуће уочити развој Станковићевих тематско-мотивских, стилских и језичких одлика.

За Станковића се каже да својом тематиком, психолошким изграђивањем ликова, књижевним поступком и стилом представља једног од зачетника српске модерне прозе. То је несумњиво тако. Међутим, има код њега, наравно, и многобројних елемената старије реалистичке методе и то не само у тематици која је социјално одређена већ и у језичком изразу који је регионално обојен. Добро је позната чињеница да је Станковић у српску књижевност увео живот Врања, његове специфичне старије облике културе турског доба и наглашеног патријархалног устројства, као и специфичности врањанског језика.

Управо на приповеткама сакупљеним у збирци Стојанке, бела Врањанке и друге приповетке могуће је код Станковића пратити тематско колебање и постепено прелажење са реалистичког на модерни начин приповедања. То пре свега важи за питања избора тема и мотива. Једна од реалистичких тема је супротстављање села и града оличено у одласку сеоских ђака на студије у велики град, и баш се овом темом баве неке од приповедака из ове збирке: Мој земљак, Јово-то, Госпо’н Таса, Моји земљаци, па донекле и [Кучко моја, Мицо] и Стари Василије. Са друге стране, модернистички приступ види се по Станковићевом избору јунака који припадају друштвеној маргини, а који раније нису никако описивани: просјаци, малоумни, убице, проститутке сада постају предмет књижевног дела (Риста кријумчар, Један поремећен дан, Стеван Чукља, Баба Стана, Наза, Луди Риста).

Неке од приповедака уврштене у овај избор имају далеко познатије пандане. На пример, у приповеци Гугутка отац прича о смрти свога сина синовљевом пријатељу из детињства, па се може читати напоредо са приповетком Они. Тетка Злата и Покојникова жена припадају истој групи Станковићевих приповедака које описују жене удовице до крајности обезличене, јер је жена у патријархалном уређењу само функција, само сестра или супруга или мајка. Према приповеци Јовча написао је Станковић и драму истог назива, а Луди Риста у потпуности као да припада збирци Божји људи.

О синтакси Боре Станковића доста се у критици писало, махом негативно. За Јована Скерлића је Станковићева синтакса „несигурна, општа писменост недовољна” (Историја нове српске књижевности), за Јована Дучића „невероватна и немогућа”: „Ја ту његову синтаксу сматрам једним жалосним недостатком.” Јаша Продановић замера Станковићу што „набаца реченице, скраћује их, изражава се нејасно, погреши у изразу, претера у опису”. Бранко Лазаревић тврди да је главна Станковићева мана „неуравнотежена и згужвана реченица, и нехармонично развијање појединих делова према целини”. Несумњиво је да ова велика имена српске књижевности и критике нису грешила. Навешћемо само један пример, једну Станковићеву реченицу из приповетке Риста бојаджија: „И та отуђивост свију, не бежање, страх од њих, али и не долажење, не општење, изгледало је да није толико због њега самог, Ристе, због те његове мирноће и те његове неке као болне, учмале усамљености, колико због жене му.”

С обзиром на то да ове приповетке није касније сам Станковић штампао, није их ни редиговао ни накнадно сређивао и мењао, оне заправо представљају у великој мери ону сирову, прву верзију, верзију на којој се може на најбољи начин проучавати сам развој Станковићевог језика и израза, све одлике његове синтаксе и стила, метаболе и понављања.

Борисав Станковић је у потпуности изградио реалистички језик у својим приповеткама, посебно врањски идиом, али се онда, временом, померао ка модернистичком приступу. За Станковићеве ликове се може рећи да су у великој мери немушти, да сами не могу да се изразе, па се ту писац удаљава од њихове реалистичке карактеризације и приближава се модерној перспективи: доживљеном говору у коме сам приповедач усваја говорне карактеристике јунака, којима се потпуно приближава и усваја њихову тачку гледишта. Најбоље и најпотпуније то објашњава Новица Петковић у студији Два српска романа: „Парадокс, ако је парадокс, у томе је, наиме, што се несигурна синтакса – баш захваљујући чињеници да Станковић није умео, могао или хтео да прихвати њен канонизовани облик – лакше и спонтано саображавала са захтевима приповедног текста, са силницама које у његовоме склопу делују. У њој, нестабилној и неотпорној, јаче су отиске остављали: прво, променљив однос између аутора и ликова; потом, такође променљив однос између самих ликова; најзад, индивидуална а тренутачна перцепција из угла неког лика онако како ју је писац у том часу имагинирао. […] заправо свуда Станковића налазимо пред одлуком: продужити опис изнутра (из доживљаја лика) или га заменити описом споља (из ауторовог погледа).”

 

Подсећамо да су у оквиру едиције Отргнуто од заборава издавачке куће Порталибрис реиздате и друге мање познате збирке приповедака као што су: Иво Ћипико (Драме и изабране приповетке, Утисци из рата, Крај мора и друге приповетке, Приповетке, цртице, сећања), Јанко Веселиновић (Слике из сеоског живота, Изабране приповеткеИзабране приповетке ИИ), Бранислав Нушић (Из полупрошлости, приче и драме), Душан Радић (Три километра на сат), Андра Гавриловић (Бели снови).

Сви наслови доступни су на сајту Порталибриса и могућа је онлине куповина књига.

Оставите ваш коментар

Купон не важи за књиге које су већ на специјалним акцијама
Your subscription could not be saved. Please try again.
Успешно сте се пријавили.
0
    0
    Ваша корпа
    Ваша корпа је празнаВратите се у продавницу