Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Изабране драме Јована Стерије Поповића

Јован Стерија Поповић (1806-1856) је био драматичар, први српски комедиограф, један од првих великих песника новије српске литературе (са изразитим реалистичким приступом литерарној материји), рационалиста и хуманиста. Гимназију је учио у Вршцу, Сремским Карловцима и Темишвару, завршне разреде гимназије у Пешти, а права у Кежмарку, у Словачкој. 1825. слушајући у темишварској гимназији реторику пише прве стихове на славенском језику Слези Болгарији, које је штампао у Будиму. 1826. објављује Ономастикон архимандриту Кенгелцу и један спев свом професору (који га је често називао poetarum patriarcha), оба на латинском језику. 1827, слушајући филозофију у пештанском свеучилишту, издаје своју прву драму Светислав и Милева, која је 1848. поново штампана у Београду. 1828. издаје трагедију Милош Обилић и кратку повесницу Скендер-бег. Јован Стерија Поповић је по завршетку студија 1830. био професор латинског језика, и у то време издаје Несрећно супружество и комедију Лажа и паралажа, као и два забавна календара Винка Лозића; а од 1835. (када је положио адвокатски испит) био је адвокат у Вршцу. 1837. издаје Тврдицу (и стиче репутацију „српског Молијера”), па Покондирену тикву и Злу жену, и један шаљиви роман Роман без романа (ауторов обрачун са сентиментализмом и раним романтизмом). 1840. у Крагујевцу на Лицеју је био професор „природног права“. 1842-1848. године уставобранитељска влада га поставља за начелника Министарства просвете. 1842. штампана је трагедија у пет чинова Владислав, али су тад позоришно извођена и његова друга дела: Ајдуци (позорје у пет чинова), Женидба и удадба (комедија у три чина), Симпатија и антипатија (пародија у два чина), Превара за превару и Волшебни магарац (веселе игре у једном дејству). 1844. његовим деловањем постављен је темељ Српском народном музеју, а 1846. основан је Сиротињски фонд, који је допринео престанку просјачења у Београду. Почетком 1848. подноси оставку и враћа се у Вршац, у коме, повучен и усамљен, живи до смрти.

Овај српски писац драме и романа са темама из националне историје (из периода успона и пропасти Српског царства) пише под утицајем најпопуларнијег српског романописца Милована Видаковића. За српску књижевност су посебно значајне његове комедије у којима је сликао чаршију свога родног Вршца. Он се тада налазио на периферији аустријске монархије и до њега су допирали таласи живота и културе бечких и пештанских предграђа. Тадашње друштвене околности налагале су копирање обичаја, понашања и међусобног опхођења владајућих слојева немачко-мађарског племства. Богате миражџике родитељи шаљу у аустроугарске метрополе како би стекле извесно образовање и друштвену углађеност, и тако биле живи сведоци угледа и моћи својих родитеља. Опијене романтичарско-сентименталном литературом једног већ сасвим преживелог времена, кући би доносиле чежњу за „ноблесом“ и животом који је сасвим одударао од живота провинцијских трговаца и шпекуланата. Због тога су у његовим комедијама (скоро по правилу) жене носиоци радње и карактерни представници извитопереног друштва.

Преласком у Србију и одласком на висок друштвени положај, Јован Стерија Поповић напушта рад на комедији и посвећује се књижевном роду којим је и започео своју списатељску делатност: драмама из националне историје. 1841. његовом трагедијом Смрт Стефана Дечанског отвара се београдско позориште Театар на ђумруку. Комедиографско дело Родољупци настаје инспирисано револуционарним догађајима (1848-1849). Јован Стерија Поповић се у вихору четрдесет осме враћа својим грађанима у Вршцу, распињан жудњом за влашћу, без обзира да ли на страни Мађара или Срба. У овом делу Стерија се скоро хроничарски држао историјских чињеница, желећи да да „приватну повесницу српског покрета“. 1854. његове песме Даворје изражавају крајњу резигнацију пред поразом проживљеног живота. Поред тога што у овим песмама продужава линију тзв. објективне лирике, он у њима оставља и трајно сведочанство једне снажне песничке личности.

Драматски списи Јована Стерије Поповића објављени су 1903. у издању Српске књижевне задруге у Београду. Ова година је српску историју и српску књижевност обележила Мајским превратом, државним ударом у којем су убијени краљ Александар и краљица Драга Обреновић, чиме је династија њихове лозе заувек прекинута.

У Изабраним драмама Јована Стерије Поповића обједињена су три драмска текста са темом из националне историје и народне поезије и предања (легенде). У његовој првој драми Светислав и Милева у средишту збивања је Милевина непоколебљива пожртвованост за отечество – она је изван мајчинске забринутости, братске и младићеве љубави. Као најмлађој ћерки кнеза Лазара, „пада јој у удео” да се због спасења отечества мора удати за турског султана Бајазита, који и на молбе Светислављевог оца Селимира остаје неумољив у брачној одлуци. Бајазит ће услед наводног Милевиног неверства проказаног Османовим кривоклетством погубити Светислава. Али ће и он, игром судбине, извршити самоубиство у тамници татарског цара Тамерлана, који у последњем тренутку спасава Милевин живот и Српско царство. Смртни исход заробљеног Бајазита био је извршење праведне казне, али не само над мучитељем невино заљубљених већ и над мрским непријатељем отечества.

У историјској драми Милош Обилић, написаној у синкретизму историјских чињеница и предања, описан је Косовски бој и његов трагичан завршетак. За српску књижевност и српску традицију значајно је то што је на исход Косовске битке битно утицало повлачење војске Вука Бранковића над болешћу и глађу ослабљеном турском војском, коју је поколебани Мурат желео да повуче. Али у том тренутку појављује се Негода са издајничком понудом (писмом) Вука Бранковића и мења Муратову одлуку. У пресудном тренутку битке, кад су Турци поражени почели да беже, Бранковићево повлачење преокреће исход битке у корист Турака. Неправедно окривљени Милош Обилић постаје оличење неустрашивости, одлучности, непоколебљивости, оданости и спремности на подвиг и жртву. Вуково издајство и Милошев подвиг у убијању турског цара Мурата су најважније слике на којима се драмска радња одвија. Мелодрамски елементи огледају се у сценама опраштања између Милоша и његове супруге Вукосаве, ћерке српског кнеза Лазара. Као и Милева, тако и Милош има дужношћу и чашћу поткрепљену спремност да за краља и отечество живот положи. Та љубав је посебна и узвишена и изнад је дечије и љубине. Јер он је зет кнеза Лазара, његова десница и величество. У делу се препознају утицаји Вукових збирки епске народне поезије и романтичарска драма (Шекспиров Магбет: авети и Вуково „честољубије” и „славољубије”), Рајићева Историја и дела Г. Флоријана.

Наход Симеон или Несрећно супружештво је мелодрама у којој је драмски обрађена народна песма о двоструком родоскрвнућу: инцестуозној вези оца и ћерке, мајке и сина. Вук је забележио две варијанте песме о Находу Симеону: једна се дешава на Дунаву и у Будиму – у хришћанској средини, а друга у муслиманској „у турском граду Јањи”. Драмска радња започета је мелодрамским случајем (случајним сусретом Симеона и Николе) којим писац започиње причу, развија интригу, разрешава заплет и остварује трагични исход. Ова мелодрама је развијена и продубљена и елементима народне песме: Симеон (као дете пронађен и извађен из мора) у потрази са својим пореклом; савлађивање препрека (сусрет мајке и сина); просидба царице (Хасан и Синан-паша), надметање просаца за њену руку (гађање јабуке луком и стрелом), предмет распознавања (Јамна случајно проналази у царевој соби писмо и „неки чудни дукат”), трагична спознаја судбине (кулминира двоструким самоубиством). Утицаји Флоријановог шпанско-маварског романа огледају се и у задржаним именима јунака: Зулма, Ламбра, Јамна, Ас-Биух Исмаил.

Сижејна основа дела: Симеон из Хилендерског манастира полази у свет да дозна своје порекло и среће свог друга из детињства, Николу, који га као роб Царичин (Емар) одводи до ње. Њихов сусрет је дирљив и отворен, али и интуитиван и емотиван. Царица у Симеону спознаје припадност (јер никад није преболела што се одрекла свог детета), али не зна какву, док Симеон почиње да према њој мушки осећа привлачност и љубав. Трагичност драме је у њеном расплету: царица препознаје своје дете тек кад јој муж постане, захваљујући белегу. Она му је и мајка и жена, а он њој и син и муж. У тој душевној и телесној окаљаности окончање блудних и развратних живота чини се као једино исправно решење.

 

У Изабраним драмама Јована Стерије Поповића имамо стално опонирање добра и зла, Истока и Запада, православља и ислама. И стални сукоб њихових опонената: Бајазита и Светислава, Тамерлана и Бајазита, Вука Бранковића и Милоша Обилића, Наход Симеона и Хасана. Али и трагични лични сукоб и самоуништење: Бајазит, Наход Симеон и царица се лишавају живота. На одлуке и поступке главних јунака, на њихову спремност, као и неодлучност утичу и њихови поданици и гласници (војводе,саветници, везири, паше,слуге, Топлица Милан и Косанчић Иван, Селимир, Никола, Емир, Осман, Зеир, Алија, Хасан, Синан-паша, Ламбра, Јамна, авети…)

Подсећамо да су у оквиру едиције Отргнуто од заборава издавачке куће Порталибрис реиздати и други мање познати аутори као што су: Милан Вукасовић (Приповетке и басне), Анђелко Крстић (Приповетке, Приповетке, књига друга, Вечито дужни), Стојан Живадиновић (Приповетке, До последњег даха), Милован Видаковић (Велимир и Босиљка), Драгутин Илић (Светле слике, Госпођа Марија, Хаџи Ђера, Хаџи Диша, После милијон година). Сви наслови доступни су на сајту Порталибриса и могућа је онлајн куповина књига.

Дела Јована Стерије Поповића можете видети ОВДЕ.

Оставите ваш коментар

Купон не важи за књиге које су већ на специјалним акцијама
Your subscription could not be saved. Please try again.
Успешно сте се пријавили.
0
    0
    Ваша корпа
    Ваша корпа је празнаВратите се у продавницу