Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vuk ovu pesmu nije našao u narodu već je ispisao iz Fortisa, i to 1814. godine u Pjesnarici s više, a docnije 1846. godine u ІІІ knj. s manje ispravaka.

Niže se prenosi Fortisov tekst, po izdanju Miklošićevu u Sitzberichte d. philos.-histor. Classe Bečke akademije knj. 103 str. 415.

XALOSNA PJESANZA PLEMENITE ASAN-AGHINICE

Scto se bjeli u gorje zelenoj

Al-su snjezi, al-su labutovi?

Da su snjezi, vech-bi okopnuli

labutovi vech-bi poletjeli.

Ni-su snjezi, nit-su labutove;

nego sciator Aghie Asan-aghe.

On boluje u ranami gliutimi

Oblaziga mater i sestriza,

a gliubovza od stida ne mogla.

Kad li-mu-je ranam boglie bilo,

ter poruça vjernoj gliubi svojoj:

„Ne çekai-me u dvoru bjelomu,

ni u dvoru, ni u rodu momu.”

Kad Kaduna rjeçi razumjela,

josc-je jadna u toj misli stala

Jeka stade kogna oko dvora;

i pobjexe Asan-Aghiniza,

da vrât lomi kule niz renhere.

Za gnom terçu dve chiere djevojke:

„Vrati-nam-se, mila majko nascia;

ni-je ovo babo Asan-Ago

vech daixa Pintorovich bexe.

 

I vrâtise Asan-Aghiniza

ter se vjescia bratu oko vrata

„Da moj brate velike sramote!

g-di-me saglie od petero dize!”

           Vehe muçi; ne govori nista

Vech se mâscia u here svione

i vadi-gnoj kgnigu oproschienja

da uzimglie podpunno vjençanje,

da gre s’ gnime majci u zatraghe.

Kad kaduna kgnigu prouçila,

dva-je sîna u çelo gliubila,

a dve chiere u rumena liza

a s malahnim u besicje sinkom

odjeliti nikako ne mogla.

Vech-je brataz za ruke uzeo,

i jedva-je sinkom rastavio:

ter-je mechie k’ sebi na kogniza

s’ gnome grede u dvoru bjelomu.

U rodu je malo vrjeme stâla,

malo vrjeme, ne nedjegliu dana,

dobra kado, i od roda dobra

dobru kadu prose sa svi strana;

da majvechie Imoski kadia

Kaduna-se bratu svomu moli:

„Aj, tako te ne xelila, bratzo!

ne moi mene davat za nikoga

da ne puza jadno serze moje

gledajuchi sirotize svoje.”

Ali bexe ne hajasce nista,

vech-gnu daje Imoskomu kadii.

Josc kaduna bratu-se mogliasce

da gnoj pisce listak bjele kgnighe

da-je saglie Imoskomu kadii:

„Djevojka te ljepo pozdravgliasce

a u kgnizi ljepo te mogliasce

kad pokupisc gospodu svatove,

i kad pođeš njenom b’jelu dvoru,

dugh podkliuvaz nosi na djevojku

kada bude aghi mimo dvora

neg-ne vidi sirotize svoje.”

Kad kadii bjela kgniga doge,

gospodu-je svate pokupio.

Svate kuppi, grede po djevoiku.

Dobro svati dosli do djevoike,

i zdravo-se povratili s gnome.

A kad bili aghi mimo dvora,

dve-je chierze s’ renhere gledaju,

a dva sina prid-gnu izhogiaju

tere svojoi majçi govoriaju.

 „Vrati-nam-se, mila majko nascia

da mi tebe uxinati damo.”

Kad to çula-Asan-Aghiniza,

stariscini svatov govorila:

„Bogom brate, svatov stariscina,

ustavi mi kogne uza dvora

„da darujem sirotize moje.”

Ustavite kogne uza dvora.

Svoju dizu ljepo darovata:

svakom’ sinku nozve pozlachene

svakoj chieri çohu do pogliane

a malome u bescicje sinku

gnemu saglie uboske hagline

A to gleda junak Asan-Ago

ter dozivglie do dva sina svoja:

„Hodte amo, sirotize moje,

kad se nechie milovati na vas

majka vascia, serza argiaskoga.”

Kan to çula Asan-Aghiniza,

bjelim ligem u zemgliu udarila

u pût-se-je s’ dusciom raztavila

od sxalosti gledajuch sirota.

 

Najlepša balada srpskog usmenog stvaralaštva, Hasanaginica, kako ju je Alberto Fortis zapisao 1774. godine, ovde preuzeto iz knjige Život i rad Vuka StefanovićaKaradžića Ljubomira Stojanovića.

Ostavite vaš komentar

0
    0
    Vaša korpa
    Vaša korpa je praznaVratite se u prodavnicu