Danica Bandić

Danica Bandić (1871–1950) bila je srpska spisate­ljica, koja se uglavnom bavila pisanjem za decu. Njen otac je bio Laza Telečki, poznati glumac i dramski autor. Radni vek je provela kao učiteljica, a u svetu književnosti njeno ime se pre svega vezuje za stvaralaštvo za decu ― autor je nekoliko zbirki priča među kojima su: Tera baba kozliće, Oproštaj Sneška Belića, Šta lasta pripoveda, Puna kola priča. Napisala je i dramu za odrasle Emancipovana.
Sarađivala je sa časopisom Neven Jove Zmaja, kao i Zorica, gde je bila na mestu urednika.