Čedomilj Mijatović

Čedomilj Mijatović (1842−1932) bio je profesor, diplomata, ministar, ambasador, istoričar i zapažen književnik međuratnog perioda. Pisao je istorijske novele sa prosvetiteljskom i patriotskom tematikom: Zeka kapetan, kao i romane Despot Đurađ Branković, Ikonija vezirova majka, Rajko od Rasine, Kraljičina Anđelija, Knez Gradoje od Orlova Grada i Siromah Marko, a njegovo najčitanije delo na engleskom jeziku je Servia and the Servians.

Više o ovom autoru vidite OVDE.