Petar Brakus

Petar Brakus rođen u Kraljevini Jugoslaviji 1930 godine. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za psihologiju. Živi i radi u Beogradu.

Kao dečji psiholog pomaže tužnoj i nesrećnoj deci, a kao pisac objavio prozna i dramska dela za decu i odrasle.

Romani: Nevesta za malog princa, Tišina kole­vke, Čovekovo seme, Gvozdeni prsten.

Drame: Obnova procesa, Zmajeva košulja, Južni Sibir, Molitva za ludilo, Mlečni put gospodina generala, Koncert mesečara, Pseća krv, Akademski građanin, Srce od voska, Euridiko sagreši bludno, Čovek na Olimpu, Kamena kocka, Razdevičenje, Is­pred zatvorenih vrata.

Prema drami „Srce od voska” snimljen dugome­tražni igrani film. Adaptirane i izvedene drame na TV programu i Trećem programu Radio-Beograda.

Ne pripada nikakvim političkim strankama, član je Srpsko-jermenskog društva. Član udruženja književnika Srbije. Predsednik je društva „Malog princa i male neveste”.

Njegova izdanja:

Čovekovo seme

462 din

350 din

Opširnije...
Tišina kolevke

308 din

200 din

Opširnije...