Milorad Mitrović

Milorad Mitrović (1867–1907) bio je srpski lirki pesnik. Zapamćen je i kao deo najuspešnije generacije đaka Karlovačke gimnazije, kojoj su pripadali i Mihajlo Petrović Alas, Pavle Popović i drugi. Za života izdao je zbirke Knjiga o ljubavi i Prigodne pesme, pripremao je i treću, ali ga je u tom radu smrt prekinula.

Njegova izdanja: