Lili Tak (Lily Tuck)

Lili Tak je rođena u Parizu, a danas živi između Mejna i Njujorka. Pre Vesti iz Paragvaja napisala je tri romana: Intervjuisanje Matisa ili…, Žena koja je hodala po vodi, i najznačajniji Sijam, koji je bio nominovan za nagradu PEN/Faulkner za prozu 2000. godine. Kratke priče je objavljivala u Njujorkeru, a sabrane su objavljene pod naslovom Limbo…. Za Vesti iz Paragvaja dobila je National Book Award za 2004. godinu.

Njegova izdanja: