Laza Kostić

laza-kostic_2
laza-kostic_2

Laza Kostić (1841–1910) bio je srpski pesnik, pi­sac, prevodilac, novinar, mislilac. Školovao se u visokim školama u Budimu i Pešti, pa je po po­vratku u Srbiju nastojao da unese evropski duh u našu kulturu. Autor je legendarne i možda najlepše srpske ljubavne pesme Santa Maria Della Salute, a pisao je i romantičarske drame u stihu.

Više o ovom piscu možete naći OVDE: