Milan Rakić

Milan Rakić (1876–1938) jedan je od najvećih srpskih pesnika. Pesničku veštinu učio je od francuskih uzora, ali je uspeo da ostane sebi veran i jedinstven u izrazu i odabiru tema. Objavio je četiri zbirke pesama. I publika i kritika su ga obožavale.

Njegova izdanja: